Gasbeton und Kalksandsten

Gasbeton

Det primære energiforbrug ved fremstilling er til sammenligning med andre produktionsformer meget lavt. Produktionen er affald og spildevandsfri og overskydende gasbetonrester under produktionen kan genanvendes. En meget lav varmeledningsevne og et produkt helt uden sundhedsskadelige stoffer, gør materialet ideelt for et energirigtigt og sundt byggeri. På grund af den samme produktionsteknik og samme miljørigtige fordele, gælder ovenstående også for vores kalksandstensprodukter.

Vi laver gerne et special tilbud.

Gasbeton overbeviser udover deres byggetekniske egenskaber, også til et bæredygtigt miljø. Råstofferne der benyttes er stort set tilstede i ubegrænset omfang og den ringe mængde af aluminium der tilsættes, er et genbrugsprodukt. For den næsten ubegrænsede holdbarhed af gasbeton gælder desuden at, af 1m³ faste råstoffer kan der udvindes op til 5m³ gasbeton – det er effektiv udnyttelse af resourcerne.

Fremstilling af gasbeton

Kalk, cement, vand og meget fint malet sand er råstofferne i gasbeton. I en blandemaskine bliver råstofferne tilsat vand, og der opstår derigennem en fin tynd væske. Til denne væske bliver tilsat en meget lille mængde aluminiumspasta og endeligt bliver massen hældt i forme. I et alkalisk miljø udvikler aluminiumet vandstofgas – derigennem opstår små gasbobler, der får massen til at hæve. Resultatet er derefter store faste kager (sandkage) der ved hjælp af ståltråd bliver skåret i de ønskede størrelser. I efterfølgende proces følger hærdningen i specielle damptrykskedler (autoklaver) ved 180 – 200 grader under ca. 12 bars tryk. Derefter bliver produktet pakket, og er klar til at blive brugt i byggeriet.

Kalksandsten

Kalksandsten kender målet. Renhed, klarhed, holdbart og stabilt. De klare værdier samt en perfekt pasform, mærkes i det øjeblik man står med stenen i hånden. Med det samme har man indtrykket af den perfektionisme der kendetegner tysk ingeniørkunst. Kalksandsten er stenen der på perfekt vis er idealet for tidsløst, stilsikkert og moderne byggeri.

Fremstilling af Kalksandsten

Udgangspunktet for kalksandsten er kalk og sand, der blandet med hinanden under tilførsel af vand, bliver opløst til kalkhydrat. Herefter føres blandingen videre til næste proces, der sikrer den korrekte fugtighed og gør stenen klar til formning i en automatisk presse. Som ved gasbeton hærdes stenen ligeledes i en autoklave. Efter afkøling er kalksandstenen klar til brug.

Porenbeton & Kalksandstein Produktliste

Gasbeton
Kalksandsten-lille format
Kalksandsten-Ratio Plansten (med hul)
Kalksandsten-mørtel (DBM) forbrug/format

Gasbeton

Længde i mm Højde i mm Tykkelse i mm stk. pr. palle m² pr. palle Vægt kg pr. stk. Mørtelforbrug kg / stk.
Multiplader
PPW 4
600
600
600
600
600
600
600
600
400
400
200
400
400
200
200
200
50
75
100
100
125
150
175
200
72
48
72
36
30
48
48
36
17,28
11,52
8,64
8,64
7,20
5,76
5,76
4,32
8,3
12,5
8,3
16,7
20,7
12,4
14,5
16,6
0,25
0,35
0,25
0,45
0,55
0,35
0,45
0,50
Plansten
PPW 2
600
600
600
600
600
400
200
200
200
200
150
240
300
365
425
24
30
30
24
18
5,76
3,60
3,60
2,88
2,16
18,0
14,4
18,0
21,9
22,5
0,65
0,80
0,95
1,10
1,28
Gasbeton, overliggere 819
1170
1170
1410
1530
17101200
18001170
1410
1710
2110

810
1170
1410
1530
1710
2010

1170
1410
1530
1710
2310
2700

190
190
260
260
260
260190
190260
260
260
260

190
190
190
190
190
190

260
260
260
260
260
260

100
100
100
100
100
100125
125150
150
150
150

210
210
210
210
210
210

210
210
210
210
210
210

30
30
30
30
30
3025
2520
20
20
20

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

KN/m
13,4
13,4
17,4
14,0
12,8
11,212,0
11,228,2
15,2
12,2
9,5

33,7
22,0
22,7
17,8
15,1
11,8

36,4
29,3
24,8
23,4
16,5
12,6

15
21
28
34
37
4227
5643
51
62
77

32
47
56
57
68
80

64
77
78
94
126
148

Lysvidde i mm
610
970
970
1210
1330
15101000
1600970
1210
1510
1910

610
970
1210
1330
1510
1810

970
1210
1330
1510
2110
2500

Gasbeton, ikke bærende overliggere
1250
1250
1800
2100
2500
250
250
250
250
250
50
24
24
24
24
22
29
42
49
58

Tilbage

Kalksandsten-lille format

Længde i mm Højde i mm Tykkelse i mm Vægt kg pr. stk Trykstyrke N/mm² RDK kg/dm³ Antal sten i en pakke
Sten pr m² Sten pr m³ ca. paller pr lastvogn
KS DF 240 52 115 2,7 20 2,0 220 64 557 35
KS NF 240 71 115 3,7 20 2,0 220 48 418 25
KSL 2DF
KS 2DF
KS 2DF
KS 2DF
240 113 115 4,8
5,4
5,4
5,9
12
12
20
20
1,6
1,8
1,8
2,0
180
180
180
180
32
32
32
32
279
279
279
279
24
21
21
19
KSL 3DF
KS 3DF
KS 3DF
240 113 175 6,9
8,1
8,1
12
12
20
1,6
1,8
1,8
108
108
108
32
32
32
183
183
183
28
24
24

Tilbage

Kalksandsten-Ratio Plansten (med hul)

Længde i mm Højde i mm Tykkelse i mm Vægt kg pr. stk.
Trykstyrke N/mm² RDK kg/dm³ Antal sten i en pakke
Sten pr. m² Sten pr. m³ Ca paller pr. lastvogn.
KSL-R(P) 4DF
KS R(P) 4DF
KS R(P) 4DF
248 248 115 10,3
12,5
13,1
12
12
20
1,6
1,8
2,0
80
80
80
16
16
16
140
140
140
25
21
20
KS R(P) 5DF 248 248 150 17,6 20 2,0 64 16 107 18
KSL-R(P) 6DF
KS R(P) 6DF
KS R(P) 6DF
248 248 175 15,1
18,8
19,9
12
12
20
1,6
1,8
2,0
48
48
48
16
16
16
92
92
92
28
23
21
KS R(P) 7DF 248  248 200 22,8 20 2,0 48 16 80 19
KSL-R(P) 8DF
KS R(P) 8DF
KS R(P) 8DF
248 248 240 20,6
25,9
28,2
12
12
20
1,4
1,8
2,0
48
48
48
16
16
16
67
67
67
21
16
15
KS R(P) 5DF
KSL-R(P) 10DF
KS R(P) 10DF
KS R(P) 10DF
248

248

123

248

300

300

16,2
23,7
32,3
34,2
20
12
12
20
2,0
1,4
1,8
2,0
64
32
32
32
32
16
16
16
107
54
54
54
20
27
20
19
KS R(P) 6DF
KSL-R(P) 12DF
KS R(P) 12DF
KS R(P) 12DF
248

248

123

248

365

365

20,0
28,7
39,3
41,6
20
12
12
20
2,0
1,4
1,8
2,0
64
32
32
32
32
16
16
16
88
44
44
44
16
22
16
15

Tilbage

Kalksandsten mørtel (DBM) forbrug/format

 Sortiment Længde i mm Bredde i mm Højde i mm Antal sten / m³ Mørtel ca. kg / m³
4 DF 248 115 248 140 15,00
5 DF 248 150 248 107 15,00
6 DF 248 175 248 92 15,00
7 DF 248 200 248 80 15,00
8 DF 248 240 248 67 15,00
10 DF 248 300 248 54 15,00
5 DF 248 300 123 107 30,00
12 DF 248 365 248 44 15,00
6 DF 248 365 123 88 30,00

De opgivne værdier er gennemsnitsforbrug ved brug af mørtelslæde, afhængig af arbejdsmetode, må et normalt spild indregnes.

Værdierne er gældende for mørtel med tilhørende tandspartel/mørtelslæde (DIN 1053 indtil 1,0 mm i særlige tilfælde over 1,0mm) ved andre arbejdsmetoder må der påregnes et merforbrug på omkring 35%.

Tilbage