Impressum

Campus Handelsvertretung GmbH
Forststrasse 19
19065 Raben Steinfeld

Telefon +49 (0) 385 7 58 22 66
Telefax +49 (0) 385 7 58 23 36
info@campus-baustoffe.de
Moms-id-nummer: DE 230373888
Handelsregister Schwerin: HRB 8123

Ansvarlig: Forretningsfører Mario Kosielowsky, adresse & kontaktmulighed som ovenfor

Ansvarsudelukkelse

Samtlige informationer på denne hjemmeside gives efter bedste viden og samvittighed, „dog uden garanti” for rigtighed og fuldstændighed. Ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af fejl på denne hjemmeside, er, så vidt lovmæssigt tilladt, udelukket. Campus handelsrepræsentation GmbH hæfter ikke for indholdet på links til tredjemands sider og gør ikke krav på indholdet af disse.

Mærker

Alle mærker er registrerede mærker fra deres pågældende indehavere og evt. ikke særligt kendetegnet. Ud fra en fejlagtig kendetegning kan det ikke konkluderes, at det ved et begreb, en lyd eller et billede ikke drejer sig om et registreret mærke.